ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2017-2018


Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18:00
19:00
JUNIOR
(3 - 5) ΑΙΘ.3
ΧΟΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΘ.2
ΜΠΑΛΕΤΟ Α΄
(6 – 8) ΑΙΘ.1
ΜΠΑΛΕΤΟ Β΄
(8 – 11) ΑΙΘ.1
JUNIOR
(3 - 5) ΑΙΘ.3
ΧΟΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΘ.2
ΜΠΑΛΕΤΟ Α΄
(6 – 8) ΑΙΘ.1
ΜΠΑΛΕΤΟ Β΄
(8 – 11) ΑΙΘ.1
ΣΥΓΧΡΟΝΟ Γ΄
(15 – 18) ΑΙΘ.2
HIP – HOP
ΑΙΘ.1
19:00
20:00
ΜΠΑΛΕΤΟ Γ΄
(12 – 14) ΑΙΘ.
ΣΥΓΧΡΟΝΟ Α΄
(8 – 11) ΑΙΘ.2
ΜΠΑΛΕΤΟ Γ΄
(12 – 14) ΑΙΘ.1
ΛΑΤΙΝ
ΑΙΘ.1
19:00
20:30
ΜΠΑΛΕΤΟ Δ΄
(15 – 18) ΑΙΘ.1
ΜΠΑΛΕΤΟ Δ΄
(15 – 18) ΑΙΘ.1
20:00
21:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ Β΄
(12-14) ΑΙΘ.1