ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2017-2018


A' ΕΤΟΣ

Ώρες Δευτέρα   Ώρες Τρίτη   Ώρες Τετάρτη   Ώρες Πέμπτη   Ώρες Παρασκευή   Ώρες Σάββατο

09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 2
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 2
  09:00
10:30
ΡΥΘΜΙΚΗ
Αίθουσα 2
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 2
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 2
  10:00
11:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 1
10:45
12:15
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 2
  10:45
11:45
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΧΟΡΟΥ
  10:45
12:15
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 2
  10:45
11:45
ΜΟΥΣΙΚΗ   10:45
12:15
GRAHAM
Αίθουσα 2
  11:30
13:00
ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ
Αίθουσα 1-2
12:30
13:30
ΘΕΩΡΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΟΥ
  12:00
13:30
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 2
  12:30
14:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 2
  12:00
13:30
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 2
  12:30
13:30
PAS DE DEUX
Αίθουσα 1
 
13:45
14:45
ΑΝΑΤΟΜΙΑ   13:45
14:45
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αίθουσα 2
  14:00
15:00
ΘΕΩΡΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
  13:30
15:00
ΤΖΑΖ
Αίθουσα 1
  14:00
15:00
ΦΛΑΜΕΝΚΟ
Αίθουσα 1
 
15:00
16:00
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ     15:00
16:00
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
Αίθουσα 1
     


B' ΕΤΟΣ

Ώρες Δευτέρα   Ώρες Τρίτη   Ώρες Τετάρτη   Ώρες Πέμπτη   Ώρες Παρασκευή   Ώρες Σάββατο

09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 3
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 3
  09:00
10:30
ΡΥΘΜΙΚΗ
Αίθουσα 3
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 3
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 3
  10:00
11:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 3
10:45
12:15
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 3
  10:45
11:45
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΧΟΡΟΥ
  10:45
12:15
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 3
  10:45
11:45
ΜΟΥΣΙΚΗ   10:45
12:15
GRAHAM
Αίθουσα 3
  11:30
13:00
ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ
Αίθουσα 1-2
12:30
13:30
ΘΕΩΡΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΟΥ
  12:00
13:30
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 3
  12:30
14:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 3
  12:00
13:30
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 3
  12:30
13:30
PAS DE DEUX
Αίθουσα 1
 
13:45
14:45
ΑΝΑΤΟΜΙΑ   13:45
14:45
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αίθουσα 3
  14:00
15:00
ΘΕΩΡΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
  13:30
15:00
ΤΖΑΖ
Αίθουσα 1
  14:00
15:00
ΦΛΑΜΕΝΚΟ
Αίθουσα 1
 
15:00
16:00
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ     15:00
16:00
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
Αίθουσα 1
     


Γ' ΕΤΟΣ

Ώρες Δευτέρα   Ώρες Τρίτη   Ώρες Τετάρτη   Ώρες Πέμπτη   Ώρες Παρασκευή   Ώρες Σάββατο

09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 1
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 1
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 1
  09:00
10:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 1
  09:00
10:30
GRAHAM
Αίθουσα 1
  10:00
11:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 1
10:45
12:15
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 1
  10:45
12:15
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 1
  10:45
12:15
ΡΥΘΜΙΚΗ
Αίθουσα 1
  10:45
12:15
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 1
  10:45
12:15
ΜΠΑΛΕΤΟ
Αίθουσα 1
  11:30
13:00
ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ
Αίθουσα 1-2
12:30
13:30
ΑΝΑΤΟΜΙΑ   12:30
14:00
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αίθουσα 1
  12:30
14:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αίθουσα 1
  12:30
13:30
ΜΟΥΣΙΚΗ   12:30
13:30
PAS DE DEUX
Αίθουσα 1
 
13:30
15:00
ΘΕΩΡΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΟΥ
  14:00
15:00
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΧΟΡΟΥ
  14:00
15:00
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
Αίθουσα 1
  13:30
15:00
ΤΖΑΖ
Αίθουσα 1
  14:00
15:00
ΦΛΑΜΕΝΚΟ
Αίθουσα 1
 
15:00
16:00
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ     15:00
16:00
ΘΕΩΡΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ